Αναζήτηση με Όχημα

Αναζήτηση με Κωδικό

Αναζήτηση με Κινητήρα

Παρακαλώ πληκτρολογήστε τον κωδικό του Κινητήρα
Π.χ. KFU

 

Οι τιμές στις ελληνικές σελίδες των web sites της Σαρμπίνη Νίκη & Σια Ε.Ε.  περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας εντός της Ελληνικής επικράτειας (σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή σε φυσικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς άλλος φόρος ή δασμός που αφορά στην εξαγωγή των προϊόντων μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνεται. Στις σελίδες των web sites της Σαρμπίνη Νίκη & Σια Ε.Ε.. σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ούτε οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή δασμός που αφορά στην εξαγωγή των προϊόντων μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.