Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι Έλληνες μηχανικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τα αυτόματα κιβώτια, διότι αυτά εμφανίζουν αρκετές διαφοροποιήσεις, τόσο από τα χειροκίνητα, όσο και μεταξύ τους. Έτσι σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμβουλευόμαστε τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής, ακόμη και για απλές υποθέσεις, όπως είναι ο έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού, τα διαστήματα μεταξύ αλλαγών, ή οι προδιαγραφές του λιπαντικού.

 

Έλεγχος στάθμης υγρού


Πολύ χαμηλή στάθμη υγρού θα επηρεάσει τη λειτουργία του κιβωτίου και μπορεί να επιτρέψει στους συμπλέκτες να εμπλακούν. Πολύ υψηλή στάθμη μπορεί να προκαλέσει παρόμοιες αστοχίες οφειλόμενες στη μεγάλη πίεση των αερίων. Αν το κιβώτιο δε λειτουργεί σωστά, όπως να έχει μεγάλη ολίσθηση, ή να αλλάζει αργά, ή παρατηρούνται ίχνη διαρροής υγρού, τότε πρέπει να ελεγχθεί η στάθμη υγρού.

Είναι προτιμότερο η στάθμη υγρού της μετάδοσης να ελέγχεται στη θερμοκρασία λειτουργίας μετά από περίπου 30χλμ οδήγησης. Αν το αυτοκίνητο έχει λειτουργήσει για μεγάλο διάστημα σε υψηλές ταχύτητες ή σε αυξημένη κυκλοφορία πόλης με ζέστη ή τραβώντας τρέιλερ, τότε πρέπει να μείνει σβηστό για 30 λεπτά, ώστε να κρυώσει το υγρό πριν τον έλεγχο. Αρκετοί κατασκευαστές προτείνουν έλεγχο της θερμοκρασίας του λιπαντικού, πριν τη μέτρηση της στάθμης, με τη χρήση διαγνωστικού μηχανήματος, ώστε η μέτρηση να γίνει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Η στάθμη του υγρού ελέγχεται σε κατάσταση λειτουργίας ως εξής:

1. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση.
2. Βάλτε χειρόφρενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πεντάλ του φρένου.
3. Στο ρελαντί, μετακινήστε το λεβιέ αργά σε όλες τις θέσεις.
4. Βάλτε το λεβιέ στη θέση P και περιμένετε γύρω στο 1 λεπτό με τη μηχανή στο ρελαντί.
5. Καθαρίστε γύρω από το δείκτη της στάθμης πριν τον βγάλετε.
6. Με τη μηχανή στο ρελαντί, τραβήξτε τον δείκτη και σκουπίστε τον με λευκό χαρτομάντιλο, βάλτε τον πάλι όσο πιο μέσα πηγαίνει και τραβήξτε τον πάλι έξω. Η στάθμη του λαδιού πρέπει να είναι μεταξύ των σημαδιών MIN και ΜΑΧ.
7. Εάν το αυτοκίνητο δεν έχει οδηγηθεί και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι άνω των 100 C, η στάθμη του υγρού πρέπει να είναι πάνω από την κάτω τρύπα του δείκτη. (Σημείο απαγόρευσης της οδήγησης).

Αν χρειάζεται, γεμίστε το κιβώτιο με υγρό κατάλληλων προδιαγραφών από τον σωλήνα πλήρωσης λαδιού με τη μηχανή σβηστή. Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να οδηγηθεί, αν η στάθμη υγρού είναι κάτω από την κατώτερη οπή του δείκτη. 

 

Έλεγχος κατάστασης υγρού


Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του λιπαντικού, ο μηχανικός πρέπει να κάνει έλεγχο της κατάστασης του λιπαντικού. Ο έλεγχος αυτός σύμφωνα με αρκετούς κατασκευαστές πρέπει να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα συντήρησης και ανεξάρτητα από τη διαδικασία αλλαγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναρροφούμε μία ποσότητα λιπαντικού με τη βοήθεια μιας σύριγγας, για να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο.

Στοιχεία αλλοίωσης του υγρού, σπασμένο ή ακατάλληλο υγρό, μπορεί να προκαλεί κακή ποιότητα αλλαγών. Αν η κατάσταση του υγρού του κιβωτίου κινεί υποψίες, αδειάστε το κιβώτιο και αντικαταστήστε με υγρό σωστών προδιαγραφών. Κάντε τον κανονικό έλεγχο στάθμης υγρού, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Παρατηρήστε το χρώμα και την οσμή του υγρού. Πρέπει να είναι κόκκινο, όχι καφέ ή μαύρο. Η οσμή μπορεί να αποτελεί ένδειξη υπερθέρμανσης, ή πρόβλημα σε δίσκο συμπλέκτη ή ταινία.

Χρησιμοποιώντας ένα λευκό χαρτομάντιλο σκουπίστε το δείκτη. Παρατηρήστε τον λεκέ για υπολείμματα από στερεά αντικείμενα και για ίχνη αντιψυκτικού (επικολλήσεις στο δείκτη). Αν το υγρό περιέχει σωματίδια ή υπάρχουν στοιχεία αλλοίωσης, τότε πρέπει να βγει η τάπα αδειάσματος του κιβωτίου, ώστε ένα δείγμα του λαδιού να φιλτραριστεί με διηθητικό χαρτί και να εξεταστεί. Αν η βλάβη του κιβωτίου συνοδεύεται από πολλά σωματίδια, το κιβώτιο πρέπει να αντικατασταθεί.

Αν το πρόβλημα του κιβωτίου συνοδεύεται από ίχνη αντιψυκτικού οφειλόμενα σε διαρροή του συστήματος ψύξης, το κιβώτιο πρέπει να βγει. Καθαρίστε τον μετατροπέα ροπής και τους αγωγούς ψύξης και αντικαταστήστε το ψυγείο. Τοποθετήστε και ξαναγεμίστε το κιβώτιο και κάντε όλες τις ενέργειες διάγνωσης.

 

Διαστήματα αλλαγών


Από τα εργοστάσια κατασκευής τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων έρχονται με το λιπαντικό που ορίζει ο κατασκευαστής. Το διάστημα μεταξύ των αλλαγών ορίζεται από τον κατασκευαστή και ισχύει με την προϋπόθεση ότι κατά την αλλαγή λιπαντικού θα χρησιμοποιηθεί λιπαντικό ίδιων προδιαγραφών με αυτό της πρώτης τοποθέτησης. Συνήθως ο κατασκευαστής δίνει δύο εναλλακτικές τιμές: μία σε χρόνο και μία σε χιλιόμετρα, ότι συμπληρωθεί πρώτο.

Σε ένα τυπικό αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο και ημισυνθετικό λιπαντικό, ο κατασκευαστής ορίζει για παράδειγμα αλλαγή κάθε 120.000 χλμ ή 8 χρόνια. Εάν ο οδηγός κάνει 5.000 χλμ το χρόνο, θα πρέπει να αλλάξει το λιπαντικό του κιβωτίου στα 40.000 χλμ και όχι στα 120.000. Εάν ο κατασκευαστής ορίζει: «εφ’ όρου ζωής», αυτό σημαίνει 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.. Συχνά ο κατασκευαστής ορίζει το λιπαντικό να αλλάζει γρηγορότερα, ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης.

Αυτό σημαίνει συντομότερα διαστήματα αλλαγών σε περίπτωση που από τον τρόπο οδήγησης προκύπτουν:
• Μεγάλες διαδρομές με συνεχόμενα υψηλή ταχύτητα
• Έλξη τρέιλερ
• Σπορ οδήγηση

Σε τέτοιες περιπτώσεις το διάστημα μεταξύ αλλαγών μειώνεται. Για παράδειγμα τα 120.000 χλμ θα γίνουν 80.000 χλμ.Για την διαδικασία αλλαγής συμβουλευόμαστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 

Λύση - συναρμολόγηση κάρτερ


Ξεβιδώστε τις βίδες του κάρτερ σταυρωτά, ξεκινώντας από το κέντρο. Κατά το βίδωμα, ξεκινήστε βιδώνοντας με το χέρι τις βίδες. Στην συνέχεια σφίξτε τες με την ίδια που τις ξεσφίξατε. Χρησιμοποιήστε ροπόκλειδο και ροπή σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κάθε κατασκευαστής. Κατά κανόνα (εάν δεν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη από τον κατασκευαστή): όταν το κάρτερ είναι αλουμινένιο, η ροπή σύσφιξης είναι 4 Nm και στην συνέχεια περιστροφή 45 μοιρών με το μοιρόκλειδο. Όταν το κάρτερ είναι χαλύβδινο, η ροπή είναι 12 Nm.

open

 

 
 
Πηγή: autospecialist.gr