Το σύστημα LED Matrix επιτρέπει στον οδηγό να ταξιδεύει με μόνιμα ανοιχτή την μεγάλη σκάλα χωρίς κίνδυνο να τυφλώνει το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ή οποιοδήποτε από τα μπροστά οχήματα. Από τεχνικής άποψης, η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση LEDs τα οποία έχουν αυτόνομη λειτουργία και σε συνδυασμό με την κάμερα, μπορούν να παρακάμπτουν τα οχήματα όπου αυτά και να βρίσκονται στρέφοντας το LED όπoυ απαιτείται. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Matrix επιτρέπει την μεγάλη σκάλα να συνεχίζει να φωτίζει όλους τα κενά μεταξύ των οχημάτων προς τα αριστερά και δεξιά τους σε πλήρη ισχύ.