Με την τεχνολογία των αυτοκινήτων να εξελίσσεται γρήγορα και τα συστήματα να γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, η Gates αναγνωρίζει πόσο πολύτιμες είναι οι τεχνικές πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές προς το σύγχρονο συνεργείο. Γι’ αυτό ανέπτυξε μία σειρά από ενότητες που δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες, να κάνουν μία σωστή εγκατάσταση χωρίς σφάλματα.

 

 

 

Η σειρά Golf (1997-2006) της VW περιλαμβάνει μια γκάμα κινητήρων με διαφορετικά συστήματα ιμάντων χρονισμού, το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 16βάλβιδοι κινητήρες 1,4 λίτρων. Μερικοί από αυτούς διαθέτουν δύο εκκεντροφόρους, οι οποίοι παίρνουν κίνηση από δύο ξεχωριστούς ιμάντες διαφορετικού μεγέθους ο καθένας. Ο κύριος ιμάντας του ενός εκκεντροφόρου εξασφαλίζει το χρονισμό. Ο δεύτερος (μικρότερος) δίνει κίνηση στον δεύτερο εκκεντροφόρο. Εάν ένας εκκεντροφόρος σταματήσει να περιστρέφεται και το σύστημα σύγχρονης μετάδοσης κίνησης με ιμάντες SBDS (Synchronous Belt Drive System) παρουσιάσει πρώιμη αστοχία, ο συνήθης ύποπτος είναι ο ιμάντας χρονισμού. Η σωστή διάγνωση ξεκινά με εξέταση των ιμάντων.

Διαπιστώσεις
Σε μια πρόσφατη περίπτωση, η διενεργηθείσα εξέταση δεν έδειξε κάποιο προφανές πρόβλημα με τον κύριο ιμάντα χρονισμού. Ο δευτερεύων (μικρότερος) ήταν αυτός που είχε παρουσιάσει αστοχία. Μετά από προσεκτική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του ιμάντα είχε μειωθεί σημαντικά. Ο ιμάντας τριβόταν πάνω στην ακμή που βρισκόταν πλησιέστερα στον κορμό του κινητήρα, με αποτέλεσμα να μειωθεί σε πλάτος και να μην μπορεί πλέον να αντέξει στο φορτίο. Ο ιμάντας κόπηκε, με αποτέλεσμα το έμβολο να χτυπήσει βαλβίδες και έτσι να προκληθεί καταστροφή του κινητήρα.

Υπολείμματα από τον μικρότερο βρέθηκαν σε διάφορα άλλα σημεία του συστήματος ιμάντων χρονισμού. Η πιο πιθανή αιτία απομείωσης του πλάτους ενός ιμάντα είναι η συνεχής τριβή του με τον κορμό του κινητήρα. Αυτό γίνεται εμφανές από το υπερβολικό γυάλισμα σε κάποιο σημείο της επιφάνειας του καπακιού του συστήματος ιμάντων χρονισμού ή του κορμού του κινητήρα. Στην περίπτωση αυτή όμως, δε διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, διαπιστώθηκε κάτι ανάλογο πάνω στο έλασμα βάσης του αυτόματου εντατήρα, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να βρισκόταν μέσα στο περίγραμμα λειτουργίας του ιμάντα. Η απομείωση του πλάτους προκλήθηκε από την επαφή του ιμάντα με τον εντατήρα του και όχι με τον κορμό του κινητήρα.

Αίτιο και αποτέλεσμα
Εάν ο αυτόματος εντατήρας βρισκόταν στη σωστή θέση, η επαφή του με τον δευτερεύοντα (μικρότερο) ιμάντα θα ήταν αδύνατη. Ωστόσο, είναι δυνατή η τοποθέτηση του συγκεκριμένου αυτόματου εντατήρα σε ανάποδη θέση και, σε τέτοια περίπτωση, η επαφή με τον ιμάντα είναι αναπόφευκτη. Οι διαπιστώσεις υποστήριζαν την άποψη ότι ο συγκεκριμένος αυτόματος εντατήρας έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα. Βέλτιστη τεχνική πρακτική

 

Gates automatic tensioners

Οι ανεξάρτητες πηγές τεχνικών πληροφοριών είναι συγκεκριμένες για τον τρόπο που πρέπει να τοποθετείται ένας ιμάντας χρονισμού. Οι πληροφορίες όμως σχετικά με την τοποθέτηση των εντατήρων είναι συχνά περιορισμένες. Ανεξάρτητα από το πόσες φορές μπορεί να έχει εκτελεστεί η συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, η τοποθέτηση ενός εντατήρα ανάποδα αποτελεί σύνηθες σφάλμα που μπορεί να κάνει ένας τεχνικός εγκατάστασης. Η εσφαλμένη τοποθέτηση του αυτόματου εντατήρα προκάλεσε την ακόλουθη αλληλουχία συμβάντων: 

• Ο μικρότερος ιμάντας τριβόταν πάνω στο έλασμα βάσης του εντατήρα
• Το χείλος του ιμάντα φθειρόταν,με αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους του ιμάντα
• Η τάση στον ιμάντα αυξανόταν μέχρι τη στιγμή που ο ιμάντας κόπηκε
• Το έμβολο χτύπησε τις βαλβίδες
• Ο κινητήρας καταστράφηκε

Για συστήματα μετάδοσης ιμάντων χρονισμού, όπου η τοποθέτηση είναι πιο σύνθετη, τα κιτ ιμάντων της Gates περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ορθή τοποθέτηση ιμάντων και εντατήρων.

 
 
Πηγή: autospecialist.gr