Αφορά: Renault Clio II/III Megane I/II/III Laguna I/II Kangoo Thalia Scenic I/II Logan

 

Σε αυτό το θέμα αναφερόμαστε στα ίχνη τριβής και στη μεγάλη πρόωρη φθορά στο πλαϊνό τμήμα του ιμάντα χρονισμού, που έχει παρατηρηθεί σε αυτοκίνητα Renault με τους κινητήρες 1.4/1.6 16V. Σε αυτούς ο τεντωτήρας του ιμάντα χρονισμού δεν εδράζεται πάνω στο μπλοκ του κινητήρα, αλλά στην αντλία νερού και συγκρατείται με ένα παξιμάδι το οποίο βιδώνει σε ένα μπουζόνι, που είναι τοποθετημένο στο σώμα της αντλίας νερού (Εικ.2,3). Σημαντικό ρόλο παίζει και ο οδηγός (Εικ.3) του τεντωτήρα, ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη εσοχή του σώματος της αντλίας. Διαφορετικά ο τεντωτήρας δεν εφαρμόζει σωστά.

 

 

Εικ.1 Το μπουζόνι της αντλίας όπου εδράζεται ο τεντωτήρας (τεντωτήρας μη τοποθετημένος)

 

 

Εικ.2 Ο τεντωτήρας τοποθετημένος

 

Σε πολλές περιπτώσεις η αντλία νερού δεν αντικαθίσταται μαζί με το σετ χρονισμού. Αυτό σημαίνει ότι στο μπουζόνι της αντλίας, έχει βιδωθεί-τοποθετηθεί και αφαιρεθεί ο τεντωτήρας του ιμάντα χρονισμού πάνω από μία φορά και το σπείρωμα του μπουζονιού έχει υποστεί φυσιολογική φθορά. Σε άλλες περιπτώσεις, παρόλο που τοποθετείται νέα αντλία μαζί με το νέο σετ χρονισμού, είτε παραβλέπεται η σύσφιξη του παξιμαδιού του τεντωτήρα με την προδιαγραφόμενη ροπή, είτε παραβλέπεται η σύσφιξη του μπουζονιού της αντλίας με την προδιαγραφόμενη ροπή (στις περισσότερες περιπτώσεις το μπουζόνι τοποθετείται εκ των υστέρων στη νέα αντλία)! Επίσης, στην περίπτωση του συγκεκριμένου τεντωτήρα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η τιμή τάνυσης του ιμάντα χρονισμού: Στην περίπτωση υπερτάνυσης, λόγω λανθασμένης αρχικής ρύθμισης, το μπουζόνι της αντλίας νερού στο οποίο εδράζεται ο τεντωτήρας, καταπονείται δυναμικά σε πολλαπλάσιο βαθμό! (Εικ.4)

Εργαλεία χρονισμού VKN 1004 για Renault: VKMA 06020/21/23

 

Όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις, μπορούν να οδηγήσουν, είτε στη μη ικανή στήριξη του τεντωτήρα είτε στην απόκλιση του μπουζονιού και κατά συνέπεια την κακή ευθυγράμμιση του τεντωτήρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η φθορά και καταστροφή του ιμάντα χρονισμού, με χαρακτηριστικά σημάδια, όπως αυτά του ιμάντα της περίπτωσής μας: Σημάδια τριβής στο πλαϊνό τμήμα. Μην ξεχνάμε δε, ότι στην περίπτωση της υπερτάνυσης του ιμάντα, τα επιπλέον δυναμικά φορτία μπορούν μέχρι και να λυγίσουν το μπουζόνι, με αντίστοιχο σύμπτωμα την κακή ευθυγράμμιση.

1. Ιμάντας χρονισμού 2. Τεντωτήρας 12. Παξιμάδι τεντωτήρα 4. Αντλία νερού

 

 

Η τριβή αυτή, σύντομα καταστρέφει τον ιμάντα χρονισμού, ενώ αν δεν παρατηρηθεί έγκαιρα η δυσλειτουργία, ο ιμάντας μπορεί να καταστραφεί πλήρως με αποτέλεσμα σημαντική ζημιά, στον κινητήρα. Συνιστούμε λοιπόν την αντικατάσταση της αντλίας νερού μαζί με το σετ χρονισμού ή κάτ’ ελάχιστο τον έλεγχο του μπουζονιού της αντλίας, πριν την τοποθέτηση του νέου τεντωτήρα! Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στις προδιαγραφόμενες ροπές σύσφιξης!

 

 

Πηγή:Auto specialist