λάδια κινητήρα

Οι κατασκευαστές βάζουν ετικέτες στα λάδια του κινητήρα που παράγουν, κάνοντας χρήση κωδικών και αριθμών που δημιουργούν προβληματισμό σε πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να τους κατανοήσετε.

 

Τι ιδιότητες θα πρέπει να έχει το λάδι του κινητήρα;

Το λάδι του κινητήρα θα πρέπει να διαθέτει:


1) Σίγουρα αποτελέσματα στο καθάρισμα των εξαρτημάτων του κινητήρα από αδιάλυτα υπολείμματα.

2) Υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας και αντοχή στη θερμική οξείδωση.

3) Συμβατότητα με τα υλικά των στεγανοποιητικών στοιχείων, μη επιθετικότητα στα μεταλλικά τμήματα.

4) Να δημιουργεί ένα κατάλληλα παχύ ολισθηρό φιλμ προς αποφυγή της τριβής και της φθοράς των σχετικών επιφανειών.Για το σκοπό αυτό, συχνά, γίνεται χρήση ειδικών πρόσθετων, παραδείγματος χάρη δισουλφίδιου του μολυβδαινίου.

5) Να διατηρεί τις αρχικές του ιδιότητες για μακρά χρονική διάρκεια.

6) Να διαθέτει τα χαρακτηριστικά του ιδανικού ιξώδους σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική λίπανση των σχετικών επιφανειών κατά την ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα και προλαμβάνοντας τη φθορά τους κατά τους ζεστούς μήνες.

7) Να μην αφρίζει.

8) Χαμηλή μεταβλητότητα, ώστε να ελαχιστοποιείται η μόλυνση του περιβάλλοντος.

 

Σύνθεση του λαδιού κινητήρα: Ποιές είναι οι διαφορές;

Ανάλογα με το τύπο της βάσης και τις περιεκτικότητες των διαφόρων προσθέτων, τα λιπαντικά κινητήρα συνήθως διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 

1) Ορυκτέλαια (Mineral).Αυτά φτιάχνονται από κλασματικά αποσταγμένο πετρέλαιο, το οποίο έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία καθαρισμού με οξύ ή μέσω εκχύλισης με διαλύτη. Αυτός ο τύπος λαδιού, συχνά, χαρακτηρίζεται ως ορυκτέλαιο. Τα εν λόγω λιπαντικά περιέχουν υψηλού επιπέδου ιξώδες. Όταν θερμαίνονται, εξατμίζονται πολύ γρήγορα και μολύνονται λόγω χημικής αλλοίωσης των πρόσθετων που περιέχουν.


2) Ημισυνθετικά.Με βάση τα ορυκτά που υποβάλλονται σε ειδικές τεχνικές διεργασίες, αυτά τα λάδια κινητήρα περιέχουν πιο υψηλή ποσότητα πρόσθετων σε σύγκριση με τα ορυκτέλαια. Χαρακτηριζόμενα ως ημι-συνθετικά ή εν μέρει συνθετικά, λειτουργούν άψογα σε περιοχές με ήπιους χειμώνες και ελαφριάς ζέστης καλοκαίρια. Το κόστος τους είναι μικρότερο από των συνθετικών λαδιών. Χαρακτηρίζονται, επίσης, από ένα σύνολο επιπλέον πλεονεκτημάτων από αυτά των ορυκτέλαιων, όπως η πιο μακρά διάρκεια λειτουργίας, η πιο υψηλή αντοχή στις διαφοροποιήσεις της θερμοκρασίας, και γενικά έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα.


3) Συνθετικά.Φτιάχνονται από πετρέλαιο μέσω οργανικής σύνθεσης. Χαρακτηρίζονται ως πλήρως συνθετικά στις πιο πολλές χώρες. Λόγω της ειδικής φόρμουλας και της κορυφαίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους, τα συγκεκριμένα λάδια κινητήρα προλαμβάνουν τους σχηματισμούς επικαθίσεων ιλύος και διατηρούν τα χαρακτηριστικά ιδανικού ιξώδους σε συνθήκες κρύου καιρού, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση. Επίσης, διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες, ακόμα και στις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες και για αυτό, είναι κατάλληλα και για χρήση σε ζεστά κλίματα.

 

Η εν λόγω κατηγοριοποίηση, ενώ είναι η πιο δημοφιλής, παραμένει αρκετά επιφανειακή και αυθαίρετη, και για το λόγο αυτό οι ειδικοί του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) κατηγοριοποιούν το σύνολο των βασικών λαδιών κινητήρα σε πέντε ομάδες, αποφεύγοντας επίτηδες τη χρήση του όρου «ημι-συνθετικά».

 

1) Ομάδα Ι:περικλείει τα προϊόντα που φτιάχνονται από πετρέλαιο μέσω εκχύλισης με διαλύτη και αποκήρωσης.

2) Ομάδα ΙΙ:περικλείει υψηλής καθαρότητας προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε παραφίνη και αρωματικά υδροσύνθετα, τα οποία έχουν υποστεί υδροπυρόλυση.

3) Ομάδα III:περιέχει λιπαντικά με υψηλό ιξώδες, τα οποία παράγονται μέσω καταλυτικής υδροπυρόλυσης.

4) Ομάδα IV:έχουν ως βάση σύνθεσης τις πολυαλφαλεφίνες.

5) Ομάδα V:περικλείει όλα τα λάδια κινητήρα που δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι βάσεις τους είναι από εστέρες, γλυκόλες και άλλες ουσίες.

 

Τα σύγχρονα προϊόντα τείνουν να εμπεριέχουν συστατικά από διάφορα είδη βάσεων.

 

Συμβουλή: για τα παλιότερα μοντέλα κινητήρα με πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα, τα συνθετικά έλαια δεν ενδείκνυνται, ιδίως εάν έχει γίνει προηγουμένως χρήση ορυκτέλαιων. 

 

Πρώτα από όλα, τα πρόσθετα στα συγκεκριμένα λάδια μπορούν να διασπάσουν την παλιά αιθάλη που έχει ήδη επικαθήσει και στην ουσία, παρεμποδίζουν τη λειτουργία του κινητήρα, διότι αυτό συνεπάγεται επιπλέον καταπόνηση του κινητήρα που προκαλεί φθορά στα εξαρτήματά του.

 

Δεύτερον, τα συνθετικά προϊόντα διαθέτουν δείκτη χαμηλού ιξώδους κι έτσι, ενδέχεται να διαρρεύσουν μέσω των στοιχείων στεγανοποίησης, ή ακόμη και να τα καταστρέψουν. Όμως, για σπορ αυτοκίνητα και οχήματα υψηλής ισχύος, τα οποία διαθέτουν κινητήρες και εξαρτήματα που υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, τα ορυκτέλαια αντενδείκνυνται, διότι η έντονη επίδραση της θερμότητας ενδέχεται να επιφέρει την καταστροφή τους.

 

Σύντομα η συνέχεια....

 

Πηγή: gonews.gr