Τα διαστήματα αντικατάστασης των μπουζί εξαρτώνται από την τεχνολογία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή τους, κυρίως όσον αφορά την αντίσταση αυτών των υλικών στην ηλεκτρική και θερμική διάβρωση. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρετε; O GILBERT COUVERT,υπεύθυνος προϊόντος για τα μπουζί στην DENSO EUROPE AFTERMARKET δίνει συμβουλές για όλες τις πτυχές αντικατάστασης των μπουζί.

Η εκτιμώμενη απόσταση σε χιλιόμετρα για τα τυπικά μπουζί νικελίου είναι μεταξύ 30.000 και 45.000 χλμ.,για τα μπουζί πλατίνας περίπου 70.000 χλμ. και για τα μπουζί διπλής πλατίνας περισσότερα από 80.000 χλμ..Η εκτιμώμενη απόσταση σε χιλιόμετρα των μπουζί ιριδίου - ανάλογα με το πάχος του κεντρικού ηλεκτροδίου και την κατασκευή του ηλεκτροδίου γείωσης - κυμαίνεται από 60.000 χλμ. έως 120.000 χλμ. Στην περίπτωση της DENSO, τα μπουζί Super Ignition, διαθέτουν ηλεκτρόδιο γείωσης που προεξέχει, όπως και το μπουζί Twin Tip (ΤΤ).

Τι γίνεται με τους κινητήρες αερίου; Η θερμοκρασία λειτουργίας σε έναν κινητήρα LPG, CNG ή LNG, είναι πολύ υψηλότερη, σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνης, καθώς το μείγμα αερίου/αέρα καίγεται σε υψηλότερη θερμοκρασία. Η οποία σε συνδυασμό με την αυξημένη ηλεκτρική διάβρωση από τα εναλλακτικά καύσιμα, δίνει μια διαφορετική διάρκεια ζωής σε ένα μπουζί σε σύγκριση με τους κανονικούς κινητήρες βενζίνης. Αυτή η διαφορά μπορεί να είναι αρκετά σημαντική και εξαρτάται από την εφαρμογή του οχήματος. Επιπλέον, η τάση ανάφλεξης που απαιτείται για την ανάφλεξη του μείγματος αέρα/LPG είναι πολύ υψηλότερη από αυτή που απαιτείται για την ανάφλεξη του μείγματος βενζίνης/αέρα.

Η αυξημένη τάση και θερμοκρασία καύσης των κινητήρων LPG, σημαίνει ότι τα μπουζί που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους κινητήρες θα πρέπει να αντικαθιστώνται πιο συχνά. Κατά συνέπεια, στους κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μπουζί ιριδίου με ηλεκτρόδια γείωσης από πλατίνα.