Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο θέμα, σχετικά με τις αντλίες νερού, ένα βασικό μέρος της αντλίας είναι ο άξονάς της και το ρουλεμάν του. Το ρουλεμάν του άξονα είναι εκείνο που εξασφαλίζει ότι τα ακτινικά του διάκενα θα είναι πάντα εντός ορίων σε όλη τη διάρκεια ζωής της αντλίας. Κατασκευαστικά, όταν η φτερωτή περιστρέφεται πολύ κοντά στο ακίνητο σώμα της αντλίας, η απόκλιση του άξονά της σημαίνει ότι η φτερωτή μπορεί να ακουμπήσει στο σώμα της αντλίας! Αυτό έχει ως συνέπεια είτε το ράγισμα είτε κατευθείαν το σπάσιμό της, ακόμα και αν η φτερωτή είναι μεταλλική. Χαρακτηριστικά είναι τα ίχνη τριβής της φτερωτής στο σώμα της αντλίας. Είναι σαφές ότι η αντλία στο σημείο αυτό έχει καταστραφεί και αργά ή γρήγορα θα επακολουθήσει υπερθέρμανση του κινητήρα.

Τι μπορεί να προκαλέσει απόκλιση του άξονα της αντλίας; Τρεις από τις συχνότερες αιτίες είναι:

• Η υπερτάνυση του ιμάντα χρονισμού

• η μόλυνση του ρουλεμάν της αντλίας και

• η σπηλαίωση.

 

 

 

Υπερτάνυση του ιμάντα χρονισμού

Το δυναμικό φορτίο του ρουλεμάν, κατά την περιστροφή της αντλίας, εξαρτάται κυρίως από την τιμή τάνυσης του ιμάντα χρονισμού (εάν η αντλία περιστρέφεται από τον ιμάντα χρονισμού) ή του εξωτερικού ιμάντα (εάν η αντλία περιστρέφεται από τον εξωτερικό ιμάντα). Ειδικά στην πρώτη περίπτωση του ιμάντα χρονισμού, είναι σύνηθες η ρύθμιση να γίνεται εμπειρικά και πολλές φορές στα άνω όρια της τιμής τάνυσης του ιμάντα ή ξεπερνώντας τα. Στην περίπτωση αυτή, το δυναμικό φορτίο στο ρουλεμάν του άξονα της αντλίας είναι πολλαπλάσιο, με αποτέλεσμα η καταπόνηση του ρουλεμάν να είναι μεγαλύτερη. Σε περιπτώσεις που η τιμή τάνυσης είναι πολύ μεγαλύτερη του φυσιολογικού, τότε είναι πιθανό να έχουμε πρόωρη φθορά στις τροχιές κύλισης ή τα στοιχεία κύλισης του ρουλεμάν της αντλίας με αποτέλεσμα να έχουμε εγκάρσια απόκλιση (μεγάλα ακτινικά διάκενα).

 

Εικόνα 1.

 

 

Εικόνα 2.

 

 

Εικόνα 3.

 

Μόλυνση του ρουλεμάν της αντλίας

Μια άλλη αιτία της πρόωρης φθοράς του ρουλεμάν της αντλίας είναι η εισχώρηση ξένων σωματιδίων με αποτέλεσμα τη φθορά των τροχιών καθώς και των στοιχείων κύλισης. Ένα ακάθαρτο κύκλωμα ψύξης (δεν έγινε ξέπλυμα πριν το γέμισμα με φρέσκο ψυκτικό υγρό) ή η χρήση ακατάλληλου ψυκτικού υγρού οδηγεί σε καταστροφή της εσωτερικής τσιμούχας της αντλίας με άμεσο κίνδυνο την εισχώρηση υγρού στην περιοχή ρουλεμάν. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, το ψυκτικό υγρό μπορεί να αναμιχθεί με το λιπαντικό γράσο του ρουλεμάν ξεπλένοντάς το, με αποτέλεσμα το ρουλεμάν εν καιρώ να καταστραφεί, με αρχικό σύμπτωμα τον θόρυβο (χαρακτηριστικό βουητό) και εν συνεχεία την πρόωρη φθορά του (αποκτά μεγάλα ακτινικά διάκενα). Και στην περίπτωση αυτή η φτερωτή είναι πιθανό να έρθει σε επαφή με το σώμα της αντλίας και να ραγίσει ή σπάσει.

 

 

 

Σπηλαίωση

Η σπηλαίωση είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται κυρίως στη ύπαρξη αέρα στο κύκλωμα ψύξης προκαλώντας φθορά σε διάφορα μέρη του κυκλώματος. Ένα από αυτά είναι και η αντλία νερού. Η φτερωτή της αντλίας μπορεί να αποκολληθεί ή να σπάσει, λόγω του φαινομένου της σπηλαίωσης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνεται σχολαστική εξαέρωση του κυκλώματος, μετά την πλήρωση με φρέσκο ψυκτικό υγρό, με τα κατάλληλα μέσα, ανάλογα τον τύπο του οχήματος.

Με βάση τα παραπάνω, είναι ευνόητο ότι πρέπει να βλέπουμε την αντλία νερού ως μέρος ενός συστήματος π.χ. του συστήματος χρονισμού, όταν η αντλία οδηγείται από τον ιμάντα χρονισμού. Η κατάστασή της λοιπόν δεν σχετίζεται μόνο με τις προδιαγραφές κατασκευής της, αλλά και από την κατάσταση και λειτουργία των υπολοίπων μερών του συστήματος. Η σωστή λειτουργία δε τόσο της αντλίας όσο και όλου του συστήματος, προϋποθέτει τόσο τη σωστή ρύθμιση με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, όσο και τη χρήση σωστών αναλώσιμων.

 

 
 
Πηγή: autospecialist.gr