Πώς πρέπει να οδηγάω τον χειμώνα;

Πώς πρέπει να οδηγάω τον χειμώνα;